Diferència entre revisions de la pàgina «Pàgina principal»

De things.cat
Salta a: navegació, cerca
m (Núvol)
m (MQTT(S))
 
(Hi ha 17 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren)
Línia 40: Línia 40:
  
 
[https://techtutorialsx.com/2017/05/06/esp32-arduino-creating-a-task/ ESP32 Arduino: Creating a FreeRTOS task]
 
[https://techtutorialsx.com/2017/05/06/esp32-arduino-creating-a-task/ ESP32 Arduino: Creating a FreeRTOS task]
 +
 +
[https://savjee.be/2020/01/multitasking-esp32-arduino-freertos/ Multitasking on ESP32 with Arduino and FreeRTOS]
 +
 +
==== ESP-IDF ====
 +
[https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/ Get Started]
 +
 +
[https://docs.platformio.org/en/latest/tutorials/espressif32/espidf_debugging_unit_testing_analysis.html Get started with ESP-IDF and ESP32-DevKitC: debugging, unit testing, project analysis]
  
 
== Python ==
 
== Python ==
Línia 53: Línia 60:
  
 
[https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports/esp32 MicroPython port to the ESP32]
 
[https://github.com/micropython/micropython/tree/master/ports/esp32 MicroPython port to the ESP32]
 +
 +
[https://icircuit.net/esp32-micropython-getting-started/1999 ESP32 – Getting started with MicroPython]
  
 
[https://hackernoon.com/get-on-the-good-foot-with-micropython-on-the-esp32-decdd32c4720 Get on the Good Foot with MicroPython on the ESP32]
 
[https://hackernoon.com/get-on-the-good-foot-with-micropython-on-the-esp32-decdd32c4720 Get on the Good Foot with MicroPython on the ESP32]
Línia 77: Línia 86:
 
= Control remot dels dispositius IoT. Programari =
 
= Control remot dels dispositius IoT. Programari =
 
Al '''programari''' li diem'' '''software''' ''en anglès.
 
Al '''programari''' li diem'' '''software''' ''en anglès.
 +
 +
== Protocols ==
 +
[https://binefa.cat/IoT/teoria/ethernetTcpUdp_00.pdf TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet]
 +
 +
[[Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache]]
 +
 +
 +
=== MQTT(S) ===
 +
[https://binefa.cat/IoT/teoria/mqtt_00.pdf Introducció a MQTT]
 +
 +
[https://www.rs-online.com/designspark/mqtt MQTT] explained by Andy Stanford-Clark (co-inventor of MQTT). Article written in 2017, and refering to v3.1.1
 +
 +
[https://www.hivemq.com/mqtt-5/ MQTT 5 Essentials] by HiveMQ
 +
 +
[http://www.steves-internet-guide.com/mqtt-hosting-brokers-and-servers/ MQTT Brokers/Servers and Cloud Hosting Guide] by Steve's Internet Guide
 +
 +
[http://mqtt-explorer.com/ MQTT Explorer] An all-round MQTT client that provides a structured topic overview
 +
 +
[https://github.com/pixavier/mqtt4snap MQTT a Snap!]
 +
 +
==== Public MQTT(S) brokers ====
 +
[http://test.mosquitto.org/ mosquitto]
 +
 +
[https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/ HiveMQ MQTT broker]
 +
 +
[https://diyprojects.io/8-online-mqtt-brokers-iot-connected-objects-cloud/ MQTT brokers online with a free offer to test and connect IoT to the internet]
  
 
== Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils) ==
 
== Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils) ==
Línia 143: Línia 178:
 
==== SigFox ====
 
==== SigFox ====
 
[https://docs.pycom.io/chapter/tutorials/sipy/register.html Registering SiPy with Sigfox]
 
[https://docs.pycom.io/chapter/tutorials/sipy/register.html Registering SiPy with Sigfox]
 +
 +
[[Interacció amb SiPy1.0r de pycom]]
  
 
==== Antenes ====
 
==== Antenes ====
Línia 158: Línia 195:
 
[https://gist.github.com/aparrish/661fca5ce7b4882a8c6823db12d42d26 Getting credentials for the Mastodon API with Mastodon.py, step by step]
 
[https://gist.github.com/aparrish/661fca5ce7b4882a8c6823db12d42d26 Getting credentials for the Mastodon API with Mastodon.py, step by step]
  
=== Sòcols web ===
+
= Una aproximació a OPC-UA =
[[Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache]]
 
  
= Teoria =
+
[[OPC-UA]]
== MQTT(S) ==
 
[https://binefa.cat/IoT/teoria/ethernetTcpUdp_00.pdf TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet]
 
  
[https://binefa.cat/IoT/teoria/mqtt_00.pdf Introducció a MQTT]
+
= Placa IoT-02 =
 +
[[Placa IoT-02]]
  
 
= Formació =
 
= Formació =
21802500 - Màster Industria 4.0 [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP Tecnologías IoT, Hands on y MVP] (2019)
+
UPC-School - Màster Industria 4.0 [http://binefa.com/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP_(2020) Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)]
 +
 
 +
UPC-School - 21802500 - Màster Industria 4.0 [https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Tecnolog%C3%ADas_IoT,_Hands_on_y_MVP Tecnologías IoT, Hands on y MVP] (2019)
  
 
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_r%C3%A0pida_a_LoRaWAN_i_The_Things_Network Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network] a l'[http://www.icm.csic.es/ Institut de Ciències del Mar] (27 / setembre / 2018 i 25 / setembre / 2019)
 
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_r%C3%A0pida_a_LoRaWAN_i_The_Things_Network Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network] a l'[http://www.icm.csic.es/ Institut de Ciències del Mar] (27 / setembre / 2018 i 25 / setembre / 2019)
  
 
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_a_Internet_de_les_Coses_-_juny_2018 Introducció a Internet de les Coses - juny 2018] (Curset de formació per a professors de CF realitzat a l'[https://agora.xtec.cat/iesramblaprim/ Institut Rambla Prim])
 
[https://wiki.binefa.cat/index.php?title=Introducci%C3%B3_a_Internet_de_les_Coses_-_juny_2018 Introducció a Internet de les Coses - juny 2018] (Curset de formació per a professors de CF realitzat a l'[https://agora.xtec.cat/iesramblaprim/ Institut Rambla Prim])
 +
 +
[[Sunna LoRa RMM v3.0]]
 +
 +
 +
= Opinió =
 +
[http://www.xavierpi.com/mi40/HaciaUnIoT_democraticoYEfectivo.pdf Hacia un Internet de las Cosas democrático y efectivo] per Xavier Pi (octubre 2018)
  
 
<!--
 
<!--
Línia 179: Línia 222:
  
 
Consulteu la [https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guia d'Usuari] per a més informació sobre com utilitzar aquest programari wiki.
 
Consulteu la [https://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Guia d'Usuari] per a més informació sobre com utilitzar aquest programari wiki.
 +
  
 
== Primers passos ==
 
== Primers passos ==

Revisió de 19:26, 24 set 2020

things.cat
Una pàgina pràctica sobre la Internet de les Coses

Dispositius IoT. Maquinari i microprogramari

Al maquinari li diem hardware en anglès.

Al microprogramari li diem firmware en anglès.

IoT és l'acrònim d'Internet of Things. En català abreujat li podríem dir IdC per a referir-nos a la Internet de les Coses. En el moment d'escriure aquest text, la comunitat catalanoparlant sembla haver optat per referir-se als dispositius de la Internet de les Coses com a dispositius IoT. Si el termcat es pronuncia de manera diferent, provaré d'adaptar la terminologia.

Controladors

Als controladors els hi diem drivers en anglès.

El xip FT232 ha estat durant molt de temps el xip més comú per convertir d'USB a UART. Fins al punt que se'n van fer còpies pirates. Una actualització del sistema operatiu privatiu Windows va explotar una característica dels xips pirates: els xips pirates tenien el registre d'identificació USB de lectura i escriptura i l'original era tan sols de lectura. L'actualització que va fer Windows provocava l'escriptura d'aquest registre i hi escrivia un zero, que feia que el sistema operatiu ho identifiqués com a concentrador USB i no com a controlador d'UART, fent que el maquinari quedés inservible. A l'any 2014 em vaig veure atrapat amb uns quants Arduino Nano que duien aquest xip pirata i vaig escriure How to recover bricked fake FT232 per a poder-los reprogramar i poder-los fer servir amb sistemes operatius lliures GNU/Linux.

A partir d'aquell moment, bona part de les plaques de fabricació xinesa van començar a dur, massivament, el xip CH340 per a convertir d'USB a UART.

Controlador CH340

Controlador FT232

C / C++

Biblioteques per Arduino, ESP8266 i ESP32

Codis per Arduino, ESP8266 i ESP32

ESP8266

Afegint la targeta ESP8266 a l'IDE d'Arduino (NodeMCU1.0)

esp8266_udpServer_01.ino Codi UDP per a ESP8266

MQTT a l'ESP8266

ESP32

esp32_udpServer_01b Codi UDP per a ESP32

esp32_i2cScanner_02.ino Adreces de dispositius I2C connectats

Exemple de ModBus RTU fent servir NodeRED i ESP32 (amb la placa IoT PLB)

ESP32 Arduino: Creating a FreeRTOS task

Multitasking on ESP32 with Arduino and FreeRTOS

ESP-IDF

Get Started

Get started with ESP-IDF and ESP32-DevKitC: debugging, unit testing, project analysis

Python

Accés al maquinari de la Raspberry Pi emprant Python

Com connectar-hi pantalles OLED SSD1306 (128x64)

Ús d'entrades analògiques amb l'ADS115 controlant sortides PWM

Micropython

Micropython and the Internet of Things

MicroPython port to ESP8266

MicroPython port to the ESP32

ESP32 – Getting started with MicroPython

Get on the Good Foot with MicroPython on the ESP32

Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor DS18B20 (One Wire Interface)

Exemple en micropython de comunicació MQTT amb un ESP32 i el sensor BME280 (I2C)

Sistemes operatius encastats

Raspbian

How to Install Mosquitto Broker on Raspberry Pi

Adaptació per a que la Raspberry Pi funcioni com a punt d'accés donant adreces IP de classe B

Instal·lació dels nodes node-red-contrib-ttn i node-red-contrib-modbustcp-no-pooling a la Raspberry Pi

Instal·lació de l'OPC-UA a la Raspberry Pi, fent servir Python, i control des d'Indusoft

Pràctica de connexió remota a una Raspberry Pi

Mongoose OS

Guia ràpida d'introducció a Mongoose OS[en]

Control remot dels dispositius IoT. Programari

Al programari li diem software en anglès.

Protocols

TCP/UDP Capa de transport d'Ethernet

Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache


MQTT(S)

Introducció a MQTT

MQTT explained by Andy Stanford-Clark (co-inventor of MQTT). Article written in 2017, and refering to v3.1.1

MQTT 5 Essentials by HiveMQ

MQTT Brokers/Servers and Cloud Hosting Guide by Steve's Internet Guide

MQTT Explorer An all-round MQTT client that provides a structured topic overview

MQTT a Snap!

Public MQTT(S) brokers

mosquitto

HiveMQ MQTT broker

MQTT brokers online with a free offer to test and connect IoT to the internet

Programació local (ordinadors d'escriptori i dispositius mòbils)

Configuració de MQTT Dash (aplicació per Android)

Mosquitto local a l'ordinador

How to Install Mosquitto MQTT Broker/Server on Ubuntu 16.04

Instal·lació de Mosquitto a Windows

Per a actualitzar les claus dels dipòsits de Debian:

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key

SCADA

SCADA fent servir Python QML i Arduino

Núvol

Node-RED

Introducció al Node-RED

Gestió de Node-RED

UDP

Codi NodeRED per a esp8266_udpServer_01.ino i esp32_udpServer_01b

MQTT(S)

MQTT i MQTTS

Exemple amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266 i ESP32

Exercici amb MQTT i NodeRED emprant ESP8266

Telegram

Un exemple d'us de Telegram amb el NodeRed

Modbus TCP

Arxius per treballar amb Modbus TCP El segon vídeo explica i compara Modbus RTU i Modbus TCP

ModBus TCP al NodeRED

Sistemes d'emmagatzematge i visualització

Base de dades de sèries temporals InfluxDB

Instal·lació de Grafana a Debian[en]

Sentilo

Xarxes d'àrea estesa de baix consum (LPWAN)

Conceptes teòrics

Xarxa de llarg abast (WAN)

Espectre eixamplat (Chirp Spread Spectrum)

Espectre eixamplat per seqüència directa (DSSS)

Espectre eixamplat per salt de freqüència (FHSS)

What is LPWAN?

Comparison table of Low Power WAN alternatives

LoRa

LoRa

SigFox

Registering SiPy with Sigfox

Interacció amb SiPy1.0r de pycom

Antenes

Andreas Spiess video: "#182 ESP32 Lora Boards: What you need to know before you buy (incl. Antenna knowledge)"

Bots

Bot de Telegram

Bot de Telegram

Bot de Mastodon

No totes les instàncies de Mastodon faciliten la instal·lació de bots. Per a fer les primeres passes us recomano aquesta instància pensada per allotjar bots de Mastodon.

Exemple de bot de Mastodon per a fer lectures de sensors cada hora.

Getting credentials for the Mastodon API with Mastodon.py, step by step

Una aproximació a OPC-UA

OPC-UA

Placa IoT-02

Placa IoT-02

Formació

UPC-School - Màster Industria 4.0 Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2020)

UPC-School - 21802500 - Màster Industria 4.0 Tecnologías IoT, Hands on y MVP (2019)

Introducció ràpida a LoRaWAN i The Things Network a l'Institut de Ciències del Mar (27 / setembre / 2018 i 25 / setembre / 2019)

Introducció a Internet de les Coses - juny 2018 (Curset de formació per a professors de CF realitzat a l'Institut Rambla Prim)

Sunna LoRa RMM v3.0


Opinió

Hacia un Internet de las Cosas democrático y efectivo per Xavier Pi (octubre 2018)