Reconnexió automàtica a la WiFi

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Arxiu de guió

Podeu anomenar aquest arxiu de guió com a reconnexioWifi.sh:

#!/bin/bash

SSID=$(/sbin/iwgetid --raw)

if [ -z "$SSID" ]
then
   ip link set wlan0 down
   sleep 30
   ip link set wlan0 up
fi

Un cop desat, doneu-li permisos d'execució:

chmod +x reconnexioWifi.sh

Per a que s'executi cada minut afegiu al final de l'arxiu /etc/crontab:

* * * * * root /home/pi/codis/reconnexioWifi.sh

Fonts

https://raspberrypi.stackexchange.com/users/94842/cray

github.com/carry0987