OPC-UA

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Eines[modifica]

Programes multiplataforma[modifica]

Navegador OPC-UA de PROSYS OPC és un client multiplataforma i gratuït (en el moment d'escriure aquesta wiki) que permet navegar i visualitzar dades de servidors OPC-UA.

Servidor OPC-UA de PROSYS OPC és un servidor multiplataforma que permet verificar connexions i clients OPC-UA.

UaExpert OPC UA Clients – Downloads

UaExpert OPC UA Clients – v1.51

Eines de programació[modifica]

Python OPC-UA[modifica]

Implementació en Python (2, 3 i pypy) de la part client i servidora de l'OPC-UA / IEC 62541

Projecte Python OPC-UA al GitHub

Documentació Python OPC-UA

Per a baixar-vos el Projecte Python OPC-UA al GitHub:

git clone https://github.com/FreeOpcUa/python-opcua.git

Exemples d'ús[modifica]

Servidor mínim OPC-UA en Python i client ProSys OPC[modifica]

Per a poder replicar aquest exemple us cal tenir el Navegador OPC-UA de PROSYS OPC i haver baixat el Projecte Python OPC-UA al GitHub.

Aquesta és l'execució des del terminal:

jordi@ecat-debian:~/opc-ua/python/python-opcua/examples$ python3 server-minimal.py 
Endpoints other than open requested but private key and certificate are not set.
Listening on 0.0.0.0:4840

URL al client ProSys OPC:

opc.tcp://127.0.0.1:4840
PROSYS OPC

Seleccioneu Data View per obrir una nova pestanya per visualitzar els valors d'una variable:

PROSYS OPC

Es va actualitzant el valor ren temps real:

PROSYS OPC

Es pot graficar el valor de la variable:

PROSYS OPC