Redireccions a subdomini

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Per a redireccionar un domini, per exemple things.cat, a un subdomini, per exemple www.things.cat, farem servir un arxiu index.html amb aquest únic contingut:

<META HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="0;URL=https://www.things.cat"> 

A aquest exemple, l'arxiu index.html és al directori /home/jordi/bin/html/redir_things_cat

La crida al contenidor docker redireccionador, fent servir un Servidor intermediari invers, serà:

docker run -dit --name redir-things-cat -v /home/jordi/bin/html/redir_things_cat:/usr/local/apache2/htdocs/ --network net -e VIRTUAL_HOST="things.cat" -e LETSENCRYPT_HOST="things.cat" -e VIRTUAL_PORT=80 -e TZ="Europe/Andorra" httpd:2.4