Instal·lació d'un servidor de sòcols web a un Debian amb Apache

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Prerequisits

Heu de tenir, com a mínim, la versió 2.4 d'Apache (amb la 2.2 no us anirà). Per a saber quina és la vostra versió:

 sudo apachectl -V | grep version

Instal·lació dels mòduls d'extensió a Apache

sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo a2enmod proxy_wstunnel

Instal·lació d'un servidor de sòcols web

El funcionament d'aquest apartat ha estat verificat amb Node.js versió 10.4.2 i npm 6.4.1. Per saber-ne les versions que hi teniu instal·lades:

node --version
npm --version

Si no teniu instal·lats el Node.js i l'npm, us recomanem fer la instal·lació del NodeRED, per a no entrar en conflictes de versions quan ens faci falta.

Baixeu-vos aquest exemple de servidor de sòcols web fet en Node.js. Aquest exemple fa servir el port 8800 (canviable fàcilment modificant-ho al codi):

wget https://www.binefa.cat/training/codes/node/wsServer.js.txt
mv wsServer.js.txt wsServer.js

Per a tenir el servei a un segon pla, i que segueixi funcionant quan ens desconnectem del terminal remot, podeu fer servir screen:

screen

En cas de no tenir screen instal·lat:

sudo apt install screen

Per a executar el servidor de sòcols web:

node wsServer.js

En el cas de que us digui que no teniu express instal·lat:

npm install express
npm install express-ws

Deixem el servidor funcionant a screen. Per a sortir del terminal screen, i tornar al vostre terminal normal, premeu les tecles Ctrl A D

Configuració de l'Apache

Aquesta configuració està pensada per a servidors sense certificats de seguretat.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

A la línia prèvia a l'etiqueta </VirtualHost>, escriviu-hi (personalitzeu el vostre nom de servidor i el número de port):

 ServerName elVostre.Servidor.cat
 RewriteEngine On
 RewriteRule ^/website1(.*)$ http://localhost:8800$1 [P,L]
 RewriteCond %{REQUEST_URI}  ^/ws_website1 [NC]
 RewriteCond %{QUERY_STRING} transport=websocket [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ ws://localhost:8800$1 [P,L]
 RewriteCond %{REQUEST_URI}  ^/ws_website1 [NC]
 RewriteRule ^(.*)$ http://localhost:8800$1 [P,L]

Aquest contingut ha d'estar entre les etiquetes <VirtualHost *:80> i </VirtualHost>

Escriviu de nou la configuració de l'Apache i reinicieu el servei:

sudo a2enmod rewrite && sudo systemctl restart apache2

Verifiqueu si Apache segueix funcionant:

systemctl status apache2.service

Bibliografia

WebSockets and Apache proxy : how to configure mod_proxy_wstunnel?