Instal·lació de programari per al curs introductori d'Internet de les Coses

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Arduino

Versió portable per a Windows de la versió 1.8.5 de l'IDE d'Arduino. Interessa aquesta versió prèvia per a que l'IDE d'Arduino sigui compatible alhora amb un Arduino Nano (i és programable, per defecte, fins la versió 1.8.5) i la placa IoT-02.

En el cas de no fer servir l'Arduino Nano i tan sols fer servir la placa IoT-02 podeu instal·lar la versió 1.8.12 (la darrera verificada personalment fins el 5 de novembre de 2020).

Vídeo del professor Xavier Pi explicant la instal·lació de l'IDE d'Arduino.

Afegir l'ESP32 a l'IDE d'Arduino

Instal·lació de biblioteques (libraries) extres mitjançant .zip

OLED.zip

Adafruit_Sensor-master.zip

arduino-lmic-master.zip

PubSubClient.zip

Instal·lació mitjançant gestor de biblioteques (libraries)

Adafruit BME280 Library v2.0.2

UART

Programes d'accés directe a la UART

Python

Darrera versió de Python. En principi, qualsevol versió de Python3 hauria de servir. En el moment de fer aquesta wiki la versió actual era la 3.8.2. Es molt important que al principi de la instal·lació seleccionem la casella afegir la ruta al PATH. D'aquesta manera podrem fer crides a Python des de qialsevol terminal cmd.

Biblioteca pyserial per a poder fer import serial. Des del terminal cmd:

pip install pyserial

Eina esptool per a comunicar amb el gestor d'arrencada de l'ESP32. Serà especialment útil per a esborrar completament la flash de l'ESP32 ( exemple d'ús: esptool.py --port COM3 erase_flash )

pip install esptool

Codi font d'Snap! escrit per Jens Mönig i Brian Harvey

MQTT4Snap! escrit per Xavier Pi

Snap4Arduino