Esptool: Eina per a esborrar tota la memòria flash de l'ESP32 en cas de tenir problemes a la pujada del microprogramari (firmware)

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Tal i como s'ha explicat a Instal·lació de programari per al curs introductori d'Internet de les Coses, es convenient tenir instal·lat el paquet de Python esptool:

pip install esptool

L'eina esptool serveix per a comunicar amb el gestor d'arrencada de l'ESP32. Serà especialment útil per a esborrar completament la flash de l'ESP32 en cas de tenir algun problema al programar l'ESP32 de la placa IoT-02. Els problemes venen principalment quan es fan servir eines diferents (Arduino IDE o Platform IO sobre VSCode) o quan s'alterna la programació de la placa des d'ordinadores amb diferents sistemes operatius.

Exemple d'ús (canvieu COM3 pel vostre port de connexió al programador de la placa. El programador és una UART FT232 i la seva placa és la vermella):

esptool.py --port COM3 erase_flash