Eines de xifratge en línia

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Avís

Feu servir aquestes eines en línia amb propòsit de prova. No les feu servir mai com a eina finalista, la seguretat estaria compromesa.

Tota aquesta informació surt del curs de formació per a docents Introducció a la tecnologia blockchain impartit pel professor Victor Garcia Font la darrera setmana de juny de 2021.

Funcions hash

Què és una funció hash?

Funció hash SHA256 en línia

Xifratge simètric

Xifrador / desxifrador simètric en línia

Xifrador / desxifrador AES 256 simètric fora de línia

Xifratge asimètric

Generador de claus RSA, públiques i privades

Xifrador RSA de missatges amb clau pública

Desxifrador RSA de missatges amb clau privada

Signatura digital

Generació i validació de signatures digitals

Generació de signatura

Seleccioneu l'opció Generate Signature. Copieu la clau privada a Private Key (deixeu buit l'espai de la clau pública, Public Key). Escriviu el missatge a verificar mitjançant la signatura digital a ClearTextMessage. Teniu la signatura digital a Signature Output.

Validació de la signatura digital

Seleccioneu Verify Signature. Copieu la clau pública de qui signa a Public Key (deixeu buit l'espai de la clau privada, Private Key). Escriviu el missatge a verificar mitjançant la signatura digital a ClearTextMessage. Copieu la signatura digital a Provide Signature Value (Base64). Si tot ha anat bé a Signature Output hi sortirà Signature Verification Passed de color verd. Altrament hi sortirà Signature Verification Failed en vermell.

Moneders

Moneder Ethereum. Extensió per a Chrome de MetaMask.

Generador de moneders Bitcoin al costat client fet en JavaScript. Programari lliure.

Mitjançant sistema operatiu

Generació de clau privada mitjançant algorisme de corbes el·líptiques ECDSA

openssl ecparam -genkey -name prime256v1 -noout -out private.pem

Essent private.pem l'arxiu amb una clau privada

Generació de la clau pública a partir de la privada

openssl ec -in private.pem -pubout -out public.pem

Essent public.pem l'arxiu amb la clau pública.

Verificació de signatura digital mitjançant OpenSSL

openssl dgst -sha256 -verify public.pem -signature signature.der < missatge.txt

Essent public.pem la clau pública, signature.der la signatura digital en format binari i missatge.txt el text original signat per a verificar. Si la signatura és vàlida el terminal retorna Verified OK, altrament Verification Failure.