5a sessió. Curset introductori d'Internet de les Coses. (1 / desembre / 2020)

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Repàs

4a sessió. Curset introductori d'Internet de les Coses. (24 / novembre / 2020)

Vicente ja té accés al Grafana

Telegram

Bot de Telegram

 • Creació de bots amb BotFather
 • Instal·lació de nodes de Telegram a NodeRED (afegiu els nodes node-red-contrib-telegrambot)
 • Interacció amb un usuari de Telegram
 • Interacció amb un grup de Telegram

Material per a fer el bot

Autenticació d'accés a NodeRED

Securing NodeRED

Generació de la contrasenya d'accés en mode hash des de la carpeta d'execució del NodeRED:

node node_modules/node-red/red.js admin hash-pw

En aquest exemple fem servir aquesta contrasenya en mode hash:

$2a$08$PbYFpiQSnoVaOfD1daCelU2Kvcg19KElO1DbVtE8GAJXacD6ABq

Edició de settings.js:

toni@vps-10d8edcd:~/bin/nodered$ nano ./node_modules/node-red/settings.js
  // Securing Node-RED
  // -----------------
  // To password protect the Node-RED editor and admin API, the following
  // property can be used. See http://nodered.org/docs/security.html for details.
  adminAuth: {
    type: "credentials",
    users: [{
      username: "toni",
      password: "$2a$08$PbYFpiQSnoVaOfD1daCelU2Kvcg19KElO1DbVtE8GAJXacD6ABq",
      permissions: "*"
    }]
  },

Un cop fets el canvis cal reiniciar el NodeRED.

Exercicis

Exercicis del curset introductori a Internet de les Coses per ADTelecom