2a sessió. Curset introductori d'Internet de les Coses. (10 / novembre / 2020)

De things.cat
Salta a: navegació, cerca

Índex

Acabem la Instal·lació de programari per al curs introductori d'Internet de les Coses.

Provem els codis de microprogramari suggerits al següent punt. Heu de canviar les credencials d'accés a WiFi (nom de la SSID i contrasenya a l'arxiu IoT-02_wifiCredentials.h) i substituir una de les línies.

Comencem pel punt 6 dels Exercicis del curset introductori a Internet de les Coses per ADTelecom.

Control mitjançant client web de la placa IoT-02. (Codi font en JavaScript i HTML).

MQTTS i NodeRED

Programes inicials de prova de la placa IoT-02

Codi del microprogramari instal·lat per defecte a la placa i el mateix codi a GitHub.

Codi de microprogramari per a visualitzar a la pantalla OLED les sis SSID de WiFi detectades amb més potència. Primer informa del nombre de senyals WiFi detectades. Un segon després hi surt una llista amb el nom de xarxa (SSID), entre parèntesi els dBm de potència de senyal, una c seguida pel canal WiFi emprat i si hi surt un * significa que la xarxa és encriptada. És un cicle que es repeteix cada 5 segons.

Codi de microprogramari per a provar el protocol MQTT a la placa IoT-02 a un codi d'Snap! fent servir sòcols web MQTT. Snap! instal·lat a una màquina remota HTTP.

Codi de microprogramari per a provar el protocol MQTTS a la placa IoT-02 a un codi d'Snap! fent servir sòcols web MQTT a un broker MQTTS. Snap! instal·lat a una màquina remota HTTP.

Documentació de reforç

Introducció a la placa IoT-02

Anàlisi de la comunicació MQTT de la placa IoT-02 amb Snap! pas a pas.

Codis fets avui